Hjem

Hovedstaden Midt

Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg

Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30

Telefon: 23 11 75 22 eller 27 20 94 70

E-mail: kredsformand@hovedstadenmidt.dk